O nás

Občianske združenie KORIENOK pri ZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča je dobrovoľným združením rodičov a priateľov základnej a materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

NovinkyCirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča.